top of page
Alle video's
Nu bekijken
Home: Video Player

ONZE PROJECTEN

Activiteiten van Stichting Yannick tijdens coronacrisis

Screenshot_20201020-172116_YouTube.jpg

Dit jaar is in alle opzichten een bewogen jaar. De vele doden door het coronavirus, families ontwricht, onze samenleving en economie ernstig verstoord. Ook onze stichting heeft het moeilijk door de coronamaatregelen. De geplande evenementen konden niet doorgaan.  Achter de schermen zijn wij natuurlijk wel actief gebleven met het onderhouden van onze vele contacten en brainstormen over 2021.


In 2020 hebben we gelukkig toch wat meters kunnen maken. Hoogtepunt was natuurlijk de lancering van onze videofilm ‘Telefoon in je zak, Ogen op de weg’, die wij samen met de enthousiaste teams van Twisted en TeamAlert hebben gerealiseerd. Deze videofilm voor jongeren van 10 tot 14 jaar is uitgezonden op tv en staat op diverse relevante websites zoals van VVN, MONO en Totaly Traffic. Wij zijn trots (de reacties waren unaniem positief) op dit resultaat en hopen dat de film impact heeft gehad op de doelgroep.


Hanneke Comans-Diesveldt van de Stichting Yannick heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een verkeersongevallenprotocol. Voor het eind van dit jaar zal een definitieve versie worden opgeleverd en hopelijk volgend jaar worden geïntroduceerd. Binnenkort meer hierover.


Eind november wordt het NVVC congres, het tweejaarlijkse congres over verkeersveiligheid, gehouden. Stichting Yannick, ambassadeur verkeersveiligheid 2018-2020, blikt terug op de initiatieven en activiteiten van Stichting Yannick. Ook lichten we onze plannen voor de toekomst toe. Het congres is online.


Begin november zal Stichting Yannick deelnemen aan een webinar van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers van fatale verkeersongevallen. In een documentaire, die later wordt opgenomen, komt Stichting Yannick ook aan het woord.


Afleiding in het verkeer is een mondiaal probleem. Kees  Berger is namens Stichting Yannick in gesprek met een Nederlandse Europarlementariër om ook de Europese regelgeving met betrekking tot afleiding in het verkeer verder aan te scherpen.

Home: Programma's

STICHTING YANNICK IN HET NIEUWS

De zaak rond de dood van Yannick heeft veel stof doen opwaaien. Hieronder staan een aantal links naar verschillende media die er aandacht aan hebben besteed.

We werken er hard aan om onze inspanningen te laten opmerken door de media en zijn erg trots wanneer dit doel werkelijkheid wordt. Een goed geïnformeerde gemeenschap is een sterkte gemeenschap, dus neem een kijkje bij onze laatste nieuwsuitingen en vertel anderen ook over de geweldige ontwikkelingen bij Stichting Yannick.

STICHTING YANNICK LANCEERT FILM VOOR JONGEREN OM SMARTPHONEGEBRUIK OP DE FIETS TERUG TE DRINGEN.

11 februari, 2020

Mondiaal neemt elk jaar het aantal verkeersongevallen toe, met name het aantal dodelijke slachtoffers stijgt onrustbarend. Een van de oorzaken is afleiding tijdens de verkeersdeelname vooral ten gevolge van het gebruik van smartphones.


“Op 31 maart 2016 werd onze 21 jarige dochter Yannick op de fiets doodgereden door een volgens het OM appende bestuurder. Deze zinloze dood was voor ons de aanleiding Stichting Yannick op te richten.” Stichting Yannick is vanaf 2017 actief op het gebied van bewustwording, preventie en wet- en regelgeving ten aanzien van de risico's van afleiding tijdens de verkeersdeelname.


“Met steun van Interpolis en TeamAlert hebben we samen met Twisted uit Eindhoven, het afgelopen jaar een video over de gevaren van smartphonegebruik tijdens de verkeersdeelname gerealiseerd.” Deze film richt zich op kwetsbare fietsende  12-14 jarigen. Het gebruik van smartphones tijdens het fietsen, is bij deze specifieke doelgroep sterk toegenomen, ondanks het recent ingevoerde verbod. De video toont op realistische wijze de desastreuze gevolgen van smartphonegebruik tijdens het fietsen. Het doel is niet om te shockeren of te veroordelen maar om het verantwoorde verkeersgedrag te promoten.

Bekijk de video op Youtube 

Dit persbericht als PDF downloaden

July 12, 2017

Overzicht van persberichten

IN RECENTE UITZENDING VAN JINEK ONDERSTEUNT HET SWOV-ONDERZOEK INVOERING VOLLEDIG APPVERBOD

13 januari 2020

Werd Yannick (21) wel of niet doodgereden door een appende bestuurder?

Lees het volledige artikel:

https://nos.nl/op3/artikel/2201978-werd-yannick-21-wel-of-niet-doodgereden-door-een-appende-bestuurder.html

ZOMERSE INZAMELACTIE VAN LOKALE NON-PROFIT ORGANISATIE GROOT SUCCES

9 juni 2019


VAN IDEE TOT REALITEIT: DE EVOLUTIE VAN (ANBI) STICHTING YANNICK

9 juni 2019

KvK 858766498
Statuten Stichting Yannick en uittreksel KvK
Beleidsplan Stichting Yannick

PERSOONLIJK GESPREK MET CEO VAN (ANBI)

9 juni 2019

Stichting Yannick
KvK 858766498
Statuten Stichting Yannick en uittreksel KvK
Beleidsplan Stichting Yannick

Home: Nieuws

HELP STICHTING YANNICK VERKEERSSLACHTOFFERS VOORKOMEN

Durf het verschil te maken.

Stichting Yannick was er niet geweest als Yannick Frijns niet was omgekomen door een tragisch verkeersongeval. Het Openbaar Ministerie verweet de betrokken automobilist dat zij op haar telefoon keek in plaats van op de weg.

31 maart 2016. Yannick had een leuke avond gehad. Een hapje gegeten met een vriendin. Ondanks het feit dat het achterlicht van haar fiets goed functioneerde en ze op een kaarsrechte weg reed, stuurde de automobilist met hoge snelheid in op de fiets van Yannick. Er was geen tijd meer om te remmen. Het betekende het einde van haar leven. Yannick Frijns was 21 jaar.


De forse toename van het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, is alarmerend. Van de 631 verkeersdoden in 2016 is 25% het slachtoffer geworden van autobestuurders die bezig waren met hun mobiele telefoon in plaats van het verkeer. Dat moet stoppen.

Stichting Yannick eist het volgende van de overheid:


• Voorlichting in media en onderwijs over het gevaar van het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur


• Betere handhaving door de politie door meer controles; registratie smartphonegebruik, invordering rijbewijs bij

   recidive, standaard onderzoek van mobiele telefoon na ongeval


• Aanpassing huidige- wet en regelgeving; verhoging strafmaat door invoering gevangenisstraf en ontzegging

   rijbevoegdheid

Home: Welkom
Yannick.png

ONZE MISSIE

Stichting Yannick is in het leven geroepen door Frank Frijns en Lauranne Jansen. De ouders van Yannick Frijns, 

die op 31 maart 2016 op haar fiets werd doodgereden door een autobestuurder die volgens het Openbaar Ministerie was afgeleid door haar mobiele telefoon. Stichting Yannick strijdt voor betere voorlichting, strengere handhaving en aanpassing van de huidige wet- en regelgeving om het gebruik van de mobiele telefoon achter 

het stuur terug te dringen. Dat is hard nodig. Want een mobiele telefoon leidt op 4 manieren af van het verkeer:

Mentaal: je bent met je aandacht en gedachten bij het bericht.

Visueel: je kijkt naar de tekst of het beeld op het scherm.

Fysiek: je houdt je smartphone vast waardoor je met één hand moet sturen. 

Auditief: je wordt afgeleid door ringtones en andere geluiden.  Help Stichting Yannick zinloze verkeersslachtoffers voorkomen.

Kijk voor meer actuele informatie op onze facebookpagina. 

Home: Wie wij zijn
xxl.jpg

NEEM CONTACT OP MET STICHTING YANNICK

Bedankt voor de inzending!

  • Twitter
  • LinkedIn
Home: Contact
bottom of page